Bryd tabuet! Tal med andre om din angst.

Hvad er angst? Lær symptomerne at kende

Angst er mange ting – og kommer i mange forskellige niveauer, typer og faconer. Mennesker er desuden også forskellige, og oplever dermed også tingene forskelligt. Derfor kan angst heller ikke blot reduceres ned til en simpel formel eller opskrift for, hvordan det. Dog kan man skitsere nogle typiske karakteristikas, som i mange henseender vil vise sig, når vi taler om angstanfald.

Disse symptomer kan være gode at vide – både hvis man selv døjer med det eller for at få større forståelse for det. Det er nemlig også med til at bryde tabuet og afmystificere angsten. 

Med hvad er de klassiske Symptomer på angst

I et decideret angstanfald vil mange mennesker opleve fysiske symptomer. Alt lige fra hjertebanken og svedige håndflader – som vi kender det inden en eksamen, hvor nervøsiteten bobler i kroppen. Hos folk med angst er disse relativt simple symptomer ofte voldsomme. De føles i hvert fald sådan. Netop fordi disse symptomer sjældent kommer alene, og fordi man bliver bange. Bange for hvordan kroppen – og i særdeleshed hjerne – nu vil reagere. 

Med andre ord starter disse relativt milde og ufarlige symptomer ofte en kædereaktion. Desuden bliver folk med angst ofte angste for, hvilke andre symptomer der vil medfølge. Angsten for selve angsten, kan man også kalde det. 

Dertil kan der opstå flere andre symptomer. Eksempelvis en skræk for ikke at kunne få luft. Dermed trækker man vejret hurtigere og hurtigere og dette kan kulminere i at hyperventilere. Dette opleves ofte både meget voldsomt og meget skræmmende for den pågældende. Ser du én person, der oplever dette, kan du være til stor nytte, hvis du påtager dig rollen som guide. At tale med langsom, blød men fast stemme og guide vedkommende gennem sit angstanfald. Det er særligt vigtigt at guide vedkommende gennem selve vejrtrækningen – og være bestemt og klar men samtidig forstående i dit toneleje. 

Andre kan opleve en følelse af at besvime – ligesom ovenstående eksempel bunder angst ofte i en frygt for at tabe kontrollen. Et direkte kontroltab. Ikke længere selv at være herre over din egen krop. Det er dog meget vigtigt at vide og huske på, at du aldrig mister kontrollen. Det er blot en følelse. Som pårørende eller udefrakommende kan det også være ganske godt at huske den angste på. 
Det er utroligt sjældent at den angste reelt set vil besvime, men selve følelse er meget grim og voldsom. 

Små påmindelser, nærvær og omsorg kan afhjælpe anfaldende og give den angstramte en hurtigere følelse af at have fatning igen. 

Tal gerne med andre om din angst. Din angst gør dig ikke forkert. Der findes mange måder at overkomme eller lære at leve med sin angst på. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *